Give a Child a Chance
Projektet Give a Child a Chance pågick mellan åren 2014 och 2018 och under denna tid gav vi de mest utsatta barnen i Bitola över 250 000 skolluncher.

Skolan Gorgi Sugarev ligger i kommunen Bitola i södra Makedonien. Av stadens 7438 elever går de flesta av de mest utsatta eleverna, de flesta romer, på Gorgi Sugarev, som idag har 557 elever. Skolan ligger på bergsluttningen Bajrot och är den fattigaste delen av Bitola, till största del befolkad av minoriteter.
Husen där majoriteten av skolans elever bor i är små, enkla skjul som oftast saknar både vatten och el. I området är arbetslösheten extremt hög, upp mot 65% och till följd är missbruket utbrett. Barnen saknar nästan all uppmuntran och motivation att gå i skolan, dessutom växer de flesta barnen upp i familjer utan ekonomiska möjligheter att köpa mat.

Efter nästa ett år av förberedelser drog projektet igång den 27:e Januari 2014. Varje dag får barnen i skolan Gorgi Sugarev i Bitola, Makedonien mat.
Barnen är ofta väldigt fattiga och får sällan frukost eller lunch hemma. De blir skickade till skolan hungriga, många går inte ens till skolan på grund av hunger.

För att ge alla barn en chans, även de utan pengar till mat, ger vi idag 350 barn i skolan Gorgi Sugarev lunch. Detta för att de som redan går ska orka gå i skolan och för att locka de som inte går i skolan till att komma dit.
Vi ger dem alltså inte bara mat, utan även en utbildning, verktyget för att ta sig ur fattigdomen.

Utbildning är det starkaste verktyget för personlig utveckling. Det är genom utbildning som en bonddotter kan bli en doktor, som en gruvarbetarson kan bli gruvchef, som ett barn av lantarbetare kan bli president för en nation. Nelson Mandela

Om projektet i media: