Hand till Hand har anordnat ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH och sjukhuset i Bitola, där målet är att ersätta sjukhusets nuvarande energisystem, till ett modernt, mer hälsosamt och förnybart alternativ, i en stad som har en av Europas sämsta luftkvalitet.

Med hjälp av Nelson Sommerfeldt och eleverna från Sustainable Energy Engineering (SEE) Program på KTH utvecklas ett modernt system, som ser till att sjukhuset i Bitola i framtiden kommer att kunna ha ett hållbart system som kommer förbättra omgivningen för sjukhusets patienter och anställda.

Läs mer om projektet på KTHs hemsida.