Vi vill med detta lilla brev tacka alla som på något sätt hjälpt oss att ge barnen på skolan Gorgi Sugarev en bättre tillvaro i vardagen och en chans till en bättre skolgång. Vi har under det här året försett alla barn i årskurs ett till fem med skollunch. Vi har dessutom delat ut lunch till alla barn i särskolan. Detta betyder alltså att dagligen har över 375 elever på Gorgi Sugarev fått mat.
Utöver detta har vi delat ut skolväskor till de 150 mest utsatta barnen samt läs- och skrivmaterial till alla barn i årskurs ett till fem.

Vi är också väldigt glada och tacksamma över att vi med hjälp av våra donatorer kunnat bygga nya och mycket behövda handikappanpassade toaletter på skolan, med varmvatten, tvål och toapapper. Detta är något som inte är en självklarhet då detta är den första skolan i södra Makedonien som har det!

Föreningen har även under året skickat ner en pall med pedagogiskt skolmaterial, leksaker och kläder. Det var en strålande dag när pallen kom fram till skolan. Det var många barn som fick nya kläder och leksaker. För dem blev det som en tidig julafton.

Den 30/12 slutar skolterminen för barnen. De firar då nyår och sedan den ortodoxa julen med juldagen som infaller den 7/1. Den 20 januari börjar dock skolan igen!

Tack än en gång för ett fantastiskt år. Hoppas att ni alla fortsatt vill vara med på resan under nästa år!

Vi kommer under 2015 fortsätta att dela ut skollunch men vi har även några nya saker vi vill göra under kommande år:

Vi vill öppna en skolklass för barn mellan 10 och 16 som inte har haft chansen att gå i skolan eller som har hoppat av skolan. Klassen skulle bestå av ca 10-20 elever, mestadels bestående av romerna som bor i området. Kostnaden för en sådan klass med 1 lärare, skollunch och skolmaterial är 150 000 kr per år.

Vi skulle även vilja göra ett utbyte med en skola i Sverige för att på detta sätt sprida kunskap om hur många barn har det i Europa idag och att sprida hopp till de mest utsatta barnen. Kostnaden för ett sådant projekt blir cirka 25 000 kr.

Alla ni medlemmar/gåvogivare gör skillnad för de utsatta barnen på Gorgi Sugarev.

Vi kommer att presentera resultatet för 2014 i början av 2015, men vi kan stolt redan nu berätta att 100% av de insamlade medlen har gått till barnen på skolan Gorgi Sugarev.
Inga administrationskostnader eller resekostnader har betalats ut!

Vecka 20 kommer vi att åka ner till Bitola. Alla medlemmar och gåvogivare är hjärtligt välkomna att följa med och se var och vad de insamlade pengarna används till. Vi vill ha er intresseanmälan senast vecka 6 om ni vill följa med på resan. Vi flyger tillsammans ner till Bitola. Priset för flyg, hotell och transport är cirka 2000 kr för fem dagar.

Ännu en gång vill jag nu önska er alla god fortsättning och ett gott nytt år. Jag hoppas på att ni vill fortsätta hjälpa barnen på Gorgi Sugarev under nästa år!

Maria Rosengren,
Ordförande

För mer information besök gärna vår hemsida eller vår sida på Facebook.

(Detta är ett utdrag ur vårt senaste nyhetsbrev – December 2014)