De senaste åren har Hand till Hand uppmärksamats flitigt i både svensk och makedonsk media.
Här under följer ett urval av olika artiklar och tv-inslag.

Hand till Hand och KTH hjälper sjukhuset i Bitola med förnybar energi

Kungliga Tekniska Högskolan hjälper sjukhuset i Bitola med lösningar med förnybar energi, KTH.se.

 

Om Hand till Hands arbete i Ålandsbankens tidning

Utbyte mellan skolor i Bitola och Makedonien, Hand till Hand

Eleven i centrum gör ett djupt intryck, Sydsvenskan