Hand till Hand är en ideell  förening som startades våren 2014 i Stockholm.
Projektet Give a Child a Chance, påbörjades redan innan föreningen hade startats och mellan 2014 och 2018 gav vi över 350 barn mat, varje skoldag. Något som resulterade i över 250 000 serverade skolluncher till de mest utsatta barnen i södra Makedonien.

Syftet och målet med Hand till Hand är att bedriva välgörenhet, där 100% av donationerna går direkt till ändamålen, utan mellanhänder.

Genom att bygga upp verksamheten kring skolan ger vi elever chansen och verktygen att förbättra sin tillvaro genom utbildning, verktyg för att lämna fattigdomen bakom sig.

En investering i utbildning har den bästa avkastningen, Benjamin Franklin
 

Vårt arbete har utvecklats och tillsammans med våra samarbetspartners Frälsningsarmén bistånd, Lions,
Mirja-Sachs-Stiftung, Kungliga Tekniska Högskolan och många fler
har vi idag utökat vårt hjälparbete att innefatta även stöd till funktionsvarierade och sjukhus.

Tillsammans med Lund och Lomma kommun har vi också anordnat utbyte mellan skolorna i Makedonien och Sverige, där syftet är att utveckla och förbättra pedagogiska metoder med ett starkt fokus på barn med funktionsvariationer.