Hand till Hand, tillsammans med Frälsningsarméns bistånd i Västerås gav två permobiler till personer med handikapp i Bitola, Makedonien.
Bägge personerna har blivit benamputerade på grund av diabetes.
Goce, en av personerna som fick en permobil var oerhört glad och sa att han nu fått sitt liv tillbaka.

För detta vill vi tacka Frälsningsarmén Bistånd och hoppas att vi även i framtiden kan hjälpas åt att göra välden till en bättre plats att leva på!