Styrelsen

  • Maria Rosengren

    Maria Rosengren (född 1955 i Bitola, Makedonien – dåvarande Jugoslavien) har en bakgrund inom näringslivet som VD och styrelseordförande. Hon är initiativtagare till Give a Child a Chance och Hand Till Hand.

    Ordförande

    E-Mail: maria@handtillhand.se