Projekt

  • Efter att i flera år ha fokuserat enbart på barn och skolor, utökade vi vårt fokus att även innefatta sjukhus och vårdinrättningar. Vårt arbete tillsammans med bland annat Frälsningsarmén Bistånd har gjort tillvaron lättare för många redan utsatta och sjuka i Norra Makedonien. Vi har sedan 2016 skickat flertalet transporter till sjukhus och äldreboende i […]

  • Hand till Hand har anordnat ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH och sjukhuset i Bitola, där målet är att ersätta sjukhusets nuvarande energisystem, till ett modernt, mer hälsosamt och förnybart alternativ, i en stad som har en av Europas sämsta luftkvalitet. Med hjälp av Nelson Sommerfeldt och eleverna från Sustainable Energy Engineering […]

  • Under flera år har vi haft nöjet att samarbeta med den tyska stiftelsen Mirja-Sachs-stiftung och har under de åren avslutat flertalet projekt på skolorna Gorgi Sugarev och Kocho Racin, båda i Bitola. Arbetet har fokuserat på att förbättra tillvaron för barn med funktionsvariationer och under de gångna åren har vi bland annat rustat upp skolan […]

  • Projektet Give a Child a Chance pågick mellan åren 2014 och 2018 och under denna tid gav vi de mest utsatta barnen i Bitola över 250 000 skolluncher. Skolan Gorgi Sugarev ligger i kommunen Bitola i södra Makedonien. Av stadens 7438 elever går de flesta av de mest utsatta eleverna, de flesta romer, på Gorgi […]