Denna veckan började skolan åter på Gorgi Sugarev i Bitola och eleverna är tillbaka vid skolbänken.
Det fanns en viss oro när det var planerade strejker från lärarna på skolan, men de avbröts och skolan fortsatte som vanligt.

Vi har under denna termin fortsatt ge mat till mer än 375 barn på skolan, men började också terminen med att ge massor med pennor, skrivhäften och annat skolmateriel till de 225 mest utsatta barnen på skolan.
Det var en oerhörd glädje när barnen fick sina nya saker!

Vår förhoppning är att få ett fortsatt stöd från er medlemmar/sponsorer. För utan er kan vi inte göra någon skillnad för dessa utsatta barn!