Under flera år har vi haft nöjet att samarbeta med den tyska stiftelsen Mirja-Sachs-stiftung och har under de åren avslutat flertalet projekt på skolorna Gorgi Sugarev och Kocho Racin, båda i Bitola.

Arbetet har fokuserat på att förbättra tillvaron för barn med funktionsvariationer och under de gångna åren har vi bland annat rustat upp skolan Kocho Racin där barn med multipla funktionsnedsättningar spenderar och bor under sina skolår.

Hand Till Hands samarbete med Mirja Sachs stiftelse började under sommaren 2016 då vi efter ett besök på Kocho Racin kunde sammanställa en lista över de delar av byggnaden från 1920-talet som behövde renoveras, inte bara för att utrustning och lokaler var utdaterad men också för att det i många fall innebar en hälsorisk, och i värsta fall rent av en livsfara för barnen. Med stöd av stiftelsen kunde vi gå in och ge eleverna på Kocho Racin ett nytt matförråd med tillgång till kyl, frys och sterila ytor, till skillnad från de mögelpräglade rum som tidigare använts i husets källare. Allt eftersom året fortskred och det första projektet slutfördes så fortsatte vi jobba på vår “to-do-list”. Matsalsväggar fyllda med svartmögel revs, läckande rör och avloppssystem byttes ut till nya. Handfat med varmvatten installerades i barnens tvättrum och skolans tvättstuga fick en helrenovering så att barnen numera slipper att insekter och ormar tar sig in i deras nytvättade kläder och sänglakan.

Sakta men säkert blev skolmiljön lite säkrare och lite behagligare för barnen, inte minst tack vare stödet från Mirja Sachs Stiftelse som alltid har varit en lojal och drivande kraft i de projekt vi jobbat tillsammans på. Senast 2019 har vi tillsammans med stiftelsen byggt det första sensoriska rummet i södra Makedonien på skolan Gorgi Sugarev, där barn med olika funktionsvarianter kan komma och lära sig med de hjälpmedel och kvalificerad personal som finns på plats under skolveckan.